Fobische rijangst

NIEUW!
Uitgebreide informatie- en zelfhulpgids verkrijgbaar.
Lees verderop hierover meer.

Verschijnselen, bijvoorbeeld:

 • Paniekaanvallen op de autosnelweg, op bruggen, in tunnels, langs water, bij het inhalen van vrachtwagens, bij ontbreken van een vluchtstrook, bij dicht achter je rijdende auto’s, …
 • Bij een paniekaanval behorende lichamelijke verschijnselen zoals hyperventileren, zweethanden, verkramping, duizeligheid, onscherp gaan zien, enzovoort.
 • Angst om dan de controle over jezelf te verliezen, angst om de controle over de auto te verliezen.
 • Angstgedachten, om iets te gaan doen wat rampzalig zou zijn en wat je niet wilt, maar denkt de controle daarover te verliezen. Of de gedachte dat je net iemand over het hoofd hebt gezien en mogelijk hebt aangereden. Enzovoort.
 • Angst voor de angst, vermijdingsdrang van die situaties, beheersing van je dagelijkse leven.

Oorzaken, omstandigheden, bijvoorbeeld:

 • Stressproblemen of andere psychische omstandigheden in het verleden en eventueel in het heden.
 • Een ongeval of andere traumatische gebeurtenis in het verleden.
 • De aard van de persoon, erfelijke factoren en chemische factoren in de hersenen kunnen een rol spelen.
 • Geen duidelijk aanwijsbare oorzaken of negatieve omstandigheden, de opkomende paniek lijkt niets anders dan een geautomatiseerde verkeerde reactie.

Aanpak:

 • Uitgebreid gesprek en voorlichting over de aanpak tijdens de intake.
 • Verdere aanpak individueel gericht, naar aanleiding van uw situatie.
 • Stap-voor-stap een intensieve training en begeleiding achter het stuur, praten over de verschijnselen en over de omgang met je gevoelens bij de onrust en de naderende paniek met ontelbare praktische tips.

ZELFHULPGIDS

Naast de traditionele aanpak van hierboven is er nu de keuzemogelijkheid om de zeer uitgebreide informatie- en zelfhulpgids aan te schaffen en zo éérst kennis te maken
met alle theoretische en praktische aspecten van onze kennis, strategieën en algemene aanpak,
met de ontelbare concrete doeltreffende tips voor achter het stuur
in de situaties waarin de fobie opspeelt.

Aan de hand daarvan kunt u dan zelf beoordelen of u dit aanspreekt en denkt daarmee iets te kunnen:
als heldere gids voor zelfhulp daarmee zelf aan de slag te gaan of met onze steun en begeleiding!
Zie de link naar de webshop onderaan.

Plaatsen:

 • Rotterdam/Den Haag/Dordrecht/Gouda (contact via Nayim Gonul)
 • Nieuwegein/Utrecht  (contact via Nayim Gonul)
 • Haarlem (contact via Nayim Gonul)
 • Steenwijk (Steenwijker rijschool)

Let op: alle rijinstructeurs in genoemde plaatsen zijn daarnaast onafhankelijk zelfstandig rijschoolhouder.
Bij aanmelding of verwijzing naar hen wordt u ook in financiële zin klant van deze rijinstructeur en niet van RijRelaxed Nederland.

Tarief en verdere informatie aanvragen

Tarief en verdere schriftelijke informatie kunt u telefonisch opvragen of per contactformulier.
Vermeld daarbij wel even dat het om fobische rijangst gaat zodat u de juiste informatie krijgt toegemaild.

Ervaringsdeskundigheid, psychologen en andere hulpverleners

De aanpak is gebaseerd op de ruim 25-jarige expertise van Jan Voerman. Bovendien is hij ervaringsdeskundige: heeft hij zelf tussen pakweg zijn 15e en 35levensjaar zijn sociale leven en zijn carrièremogelijkheden ernstig gedwarsboomd gezien door een stevig complex van fobische problemen.
Dit in een periode waarin psychologen, psychiaters en dergelijke hulpverleners nog nauwelijks begrepen waarover het ging, laat staan er een behandelmethode voor hadden. Meer dan een rustgevend medicijn zoals Librium bleek er niet in te zitten.
Uiteindelijk heeft hij zijn problematiek geheel in zijn eentje stapje voor stapje met zijn eigen ontdekte strategietjes met opstaan en keihard terugvallen weten te overwinnen.

Jan Voerman is dus een pure ervaringsdeskundige die niet kon steunen op de kennis, inzichten en behandelingsstrategieën die later langzamerhand werden ontdekt en aan de dames en heren psychologen/therapeuten en psychiaters in opleiding aan de universiteit werden onderwezen.
Met grote belangstelling heeft hij naderhand via zelfstudie de meer en minder wetenschappelijke literatuur daarover gevolgd, maar is daarbij tot nu toe weinig tegengekomen wat hij niet al zelf ontdekt of ontwikkeld bleek te hebben.
Sterker nog, als het op de hulp bij fobische problemen achter het stuur aan komt, lijken psychologen en psychiaters zelfs nog steeds behoorlijk achter te lopen bij hetgeen hij vanaf 1987 als gespecialiseerd rij-instructeur vervolgens verder ontdekt en aan praktische behandelmethodes ontwikkeld heeft: als het ware samen met inmiddels meer dan duizend van zijn fobische klanten achter het stuur.

Veel klanten die zich bij hem melden blijken al elders hulp te hebben gezocht: gesprekken bij een psycholoog, dagsessies in groepsverband met deelnemers met allerhande andere fobische problemen, noem maar op, en meestal zonder de steun waar het er écht op aan komt: achter het stuur! Steeds weer blijken zij bij Jan Voerman te ervaren hoeveel méér bruikbare concrete inzichten, tips en strategieën hij in de strijd achter het stuur voorhanden heeft. Waarvan de gewone rij-instructeur, maar meestal zelfs de zogenoemde ‘faalangstinstructeur’, de in twee dagen rijangstbijscholing gecertificeerde rijangstinstructeur, of de in (rij)fobie gespecialiseerde coach of psycholoog, nauwelijks idee blijken te hebben, laat staan de kennis en vaardigheden om die toe te passen.

Klinkt dit als opschepperij in uw oren? Lees dan nog even verder!

Wat de angel in het probleem is en hoe onze echt unieke aanpak werkt

Bij de meeste fobievormen achter het stuur draait het om twee belangrijke facetten:

 • De angst voor de bijzonder onprettige spanning, angst of paniek die achter het stuur kan optreden;
 • De angst om de controle over de auto te kunnen gaan verliezen, door de met de angst gepaard gaande lichamelijke en psychische verschijnselen.

Die verschijnselen bestaan behalve uit zaken zoals hoge hartslag, verkrampte houding en spieren, en bijvoorbeeld zweethanden, vaak ook uit zaken zoals:
een gevoel van lichtheid in het hoofd, van zweven, van duizeligheid, van onwerkelijkheid (derealisatie), van zelf niet meer helemaal in het lichaam te zitten dat achter het stuur zit (depersonalisatie). Vaak ook het gevoel hierdoor dadelijk te kunnen wegvallen zoals flauwvallen, een black-out krijgen, de controle over zichzelf en over de werkelijkheid achter het stuur te zullen verliezen. Ook kan het zijn dat er dwanggedachten meespelen, welke op zichzelf geen lichamelijk verschijnsel zijn, maar die wel gepaard kunnen gaan met de hiervoor beschreven lichamelijke verschijnselen.

Het grote verschil tussen ons en waarschijnlijk alle  andere hulpaanbieders bij fobische rijangst is,
dat zij die hierboven cursief beschreven verschijnselen uitsluitend zien en behandelen als een psychisch probleem, dat wil zeggen als uitsluitend het gevolg zijnde van uw angst- en paniek, en van eventueel een ander meespelend psychisch probleem,
maar wij bekend zijn met het reeds al lang vanuit de wetenschap aangetoonde feit dat deze verschijnselen tegelijkertijd een puur neurologische dus  ‘technische’ verschijnsel zijn in uw brein, en wij daarnaar dan ook handelen in onze unieke aanpak bij dit soort van verschijnselen.
Wij weren die kant van het probleem niet, maar maken daarvan nou juist een belangrijk aspect bij onze aanpak. Die juist daardoor heel concreet en heel praktisch van aard kan zijn. Overigens zonder de psychische kant te verwaarlozen.

Die hierboven cursief beschreven verschijnselen blijken zelfs heel goed te kunnen optreden zonder dat er een angst- of ander psychisch probleem mee gepaard gaat: puur als gevolg van een ‘technisch’ iets anders functionerend brein! Namelijk waar het gaat om het samenvoegen van de visuele waarneming via de ogen met de waarneming via andere zintuigen. Dit in combinatie met de rol die het evenwichtsorgaan daarbij heeft.
Afhankelijk van de gevoeligheid daarvoor treedt daarbij steevast het soort van bijna hallucinerende verschijnselen op zoals hierboven beschreven, en daarmee het gevoel van verlies van grip op de ruimtelijke werkelijkheid. En in het bijzonder van je eigen plaats en situatie daarin.
Dat is dus zoals gezegd een puur technische zaak in het brein, die zelfs kan worden opgeroepen bij volkomen gezonde mensen. Door het manipulatief toedienen van visuele prikkels in combinatie met andere prikkels, zoals bij wetenschappelijke proeven blijkt.

Kunt u zich al voorstellen hoe verontrustend dat gevoel zal zijn als je zelf de verantwoordelijkheid over je eigen veiligheid en die van anderen hebt als je met 100 kilometer per uur ‘voortraast’? In hoeverre rijd jij nog met de auto, en rijdt die auto nu met jou? En hoe zal dit dadelijk uit de hand kunnen lopen?
Feit is dat wij zelf onbewust en automatisch onze visuele waarneming extra de verkeerde kant op blijken te werken naarmate de spanning en angst stijgt, zonder dat u weet hoe u dat doet. En uw brein alleen al daardoor nóg moeilijker de verschillende waarnemingen kan samenbrengen. Zodat al die angstaanjagende en uw angst bevestigende  verschijnselen sowieso eerder verergeren dan kunnen afnemen.

Het goede bericht is nu, dat u met onze knowhow daarover tot in detail tegelijkertijd de mogelijkheid hebt uw visuele waarneming bewust wél de goede kant op te dirigeren, zodat het brein daarmee wél zo goed mogelijk haar zaken in technische zin  weer op orde kan maken. Waardoor de bovenbeschreven verschijnselen zullen verminderen en kunnen verdwijnen. Om daarmee het gevoel van grip op uzelf in de ruimtelijke werkelijkheid  weer terug te kunnen krijgen.

Nadere uitleg, onderbouwing en aansprekende bekende voorbeelden zouden voor een website tot een veel te grote hoeveelheid tekst leiden.
Daarom bied ik u dat kosteloos aan in een Pdf ’je welke ik u zal toe mailen als u mij daarom via het contactformulier vraagt (vraag de ‘Neuro-info’ aan).
Dit is nadrukkelijk kosteloos en vrijblijvend voor u. Bovendien val ik u daarna niet lastig met ongevraagde e-mails, nieuwsbrieven en dergelijke.
Let op: sinds kort is dit opgenomen in het boek De Rijangstmaffia ontmaskerd. U krijgt dit automatisch als u de ‘Neuro-info’ aanvraagt.

Wilt u vervolgens alle beschikbare kennis en details over de aanpak krijgen waarmee u zelfs eventueel zelf uw eigen oefenprogramma kunt opzetten, dan kunt u daarvoor de Zelfhulpgids Fobische Rijangst aanschaffen.

De special over de informatie- en zelfhulpgids
U kunt hier naar de special gaan met nog meer info over fobische rijangst en de webshop om de gids aan te schaffen.

Zie ook: Wie, hoe, waar?