Gewone rijangst, ook wel ‘primaire rijangst’ genoemd

Verschijnselen, bijvoorbeeld:

 • Bang dat de motor afslaat, bang om in te parkeren, bang voor de parkeergarage, etc..
 • Bang om het overzicht te missen, bijvoorbeeld op grote verkeerspleinen of kruispunten.
 • Bang om niet te kunnen in- of uitvoegen als het druk is.
 • Bang om opeens niet meer te weten wat te doen.
 • Bang om een ander wat aan te doen.
 • Bang om te verongelukken terwijl een ander (je kinderen) niet zonder jou kunnen.

Omstandigheden, bijvoorbeeld:

 • Enige tijd, of lange tijd, niet of nauwelijks gereden.
 • Slechts in je eigen vertrouwde omgeving durven te rijden, of niet alléén durven te rijden.
 • Na het behalen van je rijbewijs was er al niet voldoende zelfvertrouwen om te gaan rijden, of kreeg je kritiek.
 • Een ongeluk(je) gehad in de beginperiode van het autorijden.
 • Ondanks enige rijervaring, is er rijangst ontstaan, bijvoorbeeld na het krijgen van kinderen.
 • Vorderende leeftijd maakt onzeker.

Aanpak:

 • Een intake/kennismaking waarbij uw rijangstinstructeur met u uw achtergronden van uw rijangst bespreekt en u uitlegt hoe hij dat samen met u achter het stuur gaat aanpakken. Zodat u tevoren weet wat u verwachten kunt.
 • Onze aanpak is individueel gericht en sluit dus aan bij uw specifieke angst en onzekerheid. De start achter het stuur is in een voor u passende eenvoudige en rustige omgeving.
 • Veelal schakelt/koppelt de instructeur voorlopig voor u, zodat u zich helemaal kunt richten op het in het gevoel krijgen van de auto en het rijden in het verkeer zonder die storende techniek.
 • Wij leren u daarbij op een heel andere manier door de ruimte heen te kijken en daarbij een heel andere waarneming, begrip en denkwereld te ervaren, daarmee op uzelf te leren vertrouwen.
 • Onze aanpak hierin hebben wij zelf ontwikkeld en beproefd in onze ruim 25 jaar ervaring met enkele duizenden rijangstklanten zoals u. Deze is daardoor volstrekt uniek en wordt alleen zo aangeboden door de bij ons aangesloten rijangstinstructeurs en de rijangstinstructeurs die wij daarin hebben opgeleid.

Vooral vrouwen

Opmerkelijk is dat deze vorm van rijangst – gewone of ook wel primaire rijangst – bijna alleen bij vrouwen blijkt voor te komen. Vaak blijkt dat de wortels van hun rijangst al in hun rijopleiding liggen, ook al hoeven zij zich daar toen in het geheel niet bewust van te zijn geweest met de instructeur er veilig naast.
Vaak was voor hen de drempel naar zelfstandig te gaan rijden hoger dan bij anderen, haakten daardoor dan al gauw helemaal af of bleven wel wat rijden maar beperkt, of tot het moment dat het ze mentaal opbrak. Bijvoorbeeld na een kleine schade of incidentje, bij mentale en hormonale veranderingen zoals het krijgen van een kind, enzovoort.
En juist door zich weinig zeker als verkeersdeelnemer achter het stuur te voelen, voelen zij zich dan al gauw een beetje schuldig als een sta in de weg voor anderen, waardoor een stukje sociale onzekerheid/angst  achter het stuur kan ontstaan.
Met name vrouwen die controle en perfectie nastreven, en die bovengemiddeld intelligent en nadenkend  zijn ingesteld, treffen wij aan bij deze vorm van rijangst.
De aanpak die wij in de afgelopen 25 jaar speciaal voor vrouwen met dit soort van rijangst ontwikkeld hebben sluit dus naadloos op hun problemen aan.  Wij hebben er daarom zelfs een aparte naam voor verzonnen: FEM-rijangstbehandeling.

Andere rijangst hulpverleners, andere visies

 • Onder degenen die veel later dan Jan Voerman zich met het fenomeen rijangst gingen bezighouden zijn er diversen die deze soort van rijangst vooral door een psychologische bril bekijken, vaak doordat zij juist dáárin hun opleiding hebben genoten aan HBO of universiteit. Zij gaan ervan uit dat de kern van uw rijprobleem waarschijnlijk gelegen is in het één of andere psychische of sociaal psychische probleem waaraan u zou lijden, en gaan dan ook door die bril naar uw rijprobleem kijkend daarnaar stevig op zoek bij u. Het zijn de hulpverleners waar u standaard eerst bij een therapeut, psycholoog, counselor of wat dan ook een aantal praat- en behandelsessies ondergaat.
 • Jan Voerman persoonlijk en door hem opgeleide rijangstinstructeurs hebben in al die jaren zelf ervaren dat dergelijk (sociaal) psychische problemen – als die er al zouden zijn – zelden een zo cruciale een rol spelen bij de rijangst als behandelaars met een dergelijke insteek veronderstellen, uitzonderingen daargelaten. Bijna alle vrouwen met gewone rijangst hebben wij dan ook zonder dergelijke specifieke praat- en behandelsessies geweldig goed kunnen helpen. Door in te steken op hetgeen wij als specialist wel als de kern van hun rijprobleem onderkennen.

Plaatsen/Regio’s:

 • Nieuwegein/Utrecht  (contact via Jan Voerman)
 • Haarlem (contact via Jan Voerman)
 • Rotterdam, Den Haag, Dordrecht (contact via Jan Voerman)
 • Steenwijk (Steenwijker rijschool)

Let op: alle rijinstructeurs in genoemde plaatsen zijn daarnaast onafhankelijk zelfstandig rijschoolhouder.
Bij aanmelding of verwijzing naar hen wordt u ook in financiële zin klant van deze rijinstructeur en niet van RijRelaxed Nederland.

Tarief en verdere informatie aanvragen

Tarief en verdere uitgebreide schriftelijke informatie kunt u telefonisch opvragen of per contactformulier.
Vermeld daarbij wel even dat het om gewone rijangst gaat zodat u de juiste informatie krijgt toegemaild.

Speciaal voor de vrouwen die het rijbewijs nog moeten halen of daarin elders moeilijkheden ondervinden:
het verband dat er vaak bestaat tussen rijangst of gebrek aan zelfvertrouwen bij vrouwen, en de reguliere rijopleiding voor het rijbewijs.
De nieuwe FEM-rijopleiding de ideale rijopleidingmethodiek voor vrouwen.
Uitgebreide achtergronden (óók interessant voor mannen!)

Surf hiervoor naar de speciale informatiewebsite: www.femrijopleiding.info

Zie daar ook de mensen in het Comité van Aanbeveling, die vierkant achter de inzichten en methodiek van Jan Voerman en RijRelaxed staan!

Zie ook: Wie, hoe, waar?