Ervaringsdeskundigheid, psychologen en andere hulpverleners bij fobische rijangst

De aanpak is gebaseerd op de 30-jarige expertise van Jan Voerman, de oprichter van RijRelaxed Nederland. Bovendien is hij ervaringsdeskundige: hij heeft  zelf tussen pakweg zijn 15e en 35e levensjaar zijn sociale leven en zijn carrièremogelijkheden ernstig gedwarsboomd gezien door een stevig complex van fobische problemen.

Dit in een periode waarin psychologen, psychiaters en dergelijke hulpverleners nog nauwelijks begrepen waarover het ging, laat staan er een behandelmethode voor hadden. Meer dan een rustgevend medicijn bleek er niet in te zitten.
Uiteindelijk heeft hij zijn problematiek geheel in zijn eentje stapje voor stapje met zijn zelf  ontdekte strategietjes weten te overwinnen, met opstaan en regelmatig terugvallen.

Jan Voerman was dus een pure ervaringsdeskundige die niet kon steunen op de kennis, inzichten en behandelingsstrategieën die later langzamerhand werden ontdekt en aan de dames en heren psychologen/therapeuten en psychiaters in opleiding aan de universiteit werden onderwezen. Met grote belangstelling heeft hij naderhand via zelfstudie de meer en minder wetenschappelijke literatuur daarover gevolgd, maar is daarbij weinig tegengekomen dat hij niet al zelf ontdekt of ontwikkeld bleek te hebben.

Sterker nog, als het op de hulp bij fobische rijangst of dwang  achter het stuur aan komt, lijken psychologen en psychiaters zelfs nog steeds behoorlijk achter te lopen bij hetgeen hij vanaf 1987 als gespecialiseerd rij-instructeur verder ontdekt en aan praktische behandelmethodes ontwikkeld heeft: samen met meer dan duizend van zijn fobische- of dwang  klanten achter het stuur.

Een fobie of dwang achter het stuur kent echt nog een heel scala aan extra problemen met dito oplossingen daarvoor, bovenop wat dit soort van problematiek buiten de auto betekent. Helaas een blinde vlek bij de meeste aanbieders van hulp hierbij.

Veel klanten die zich bij ons melden blijken al elders hulp te hebben gezocht: gesprekken bij een psycholoog, dagsessies in groepsverband met deelnemers met allerhande andere fobische problemen, noem maar op. Vaak zelfs zonder de steun waar het er écht op aan komt: achter het stuur! Steeds weer bleken zij bij ons te ervaren hoeveel méér bruikbare concrete inzichten, tips en strategieën wij in de strijd achter het stuur voorhanden hebben.

Wat de angel in het probleem is en hoe onze echt unieke aanpak werkt bij fobische rijangst of dwang

Er zijn twee enorme en cruciale verschillen  tussen een fobie, paniekstoornis of dwang achter het stuur enerzijds, en een dergelijk probleem buiten de auto anderzijds!

  1. Achter het stuur komt er een scherpe alles overheersende  angst bovenop om de controle over de auto te gaan verliezen. En zo een ernstig ongeval onvermijdelijk wordt. Doodsangst dus, en angst anderen iets ernstigs aan te zullen doen.
  2. Als gevolg van angstgedrag achter het stuur begint door volkomen verkrampt kijkgedrag de visuele input naar het brein  zoals dat nodig is voor een gevoel van controle over de auto, steeds beroerder te worden.

In combinatie met onder andere het evenwichtsorgaan stimuleert dit bovendien de bijzonder bedreigende verschijnselen die ook al door hyperventilatie kunnen optreden zoals:  een gevoel van lichtheid in het hoofd, van zweven, van duizeligheid, van onwerkelijkheid (derealisatie), van het zelf niet meer helemaal in het lichaam te zitten dat achter het stuur zit (depersonalisatie), enzovoort.

Punt twee is géén psychisch probleem, maar puur een gevolg van hoe ons brein met allerlei (verkeerde) prikkels van buiten omgaat, achter het stuur verkeerd gevoed vanuit de ogen.

Maar . . . het goede bericht van ons is nou: die visuele input kan je zelf bewust bepalen, evenals wat je brein daarmee aansluitend gaat doen. Back to normal!
En als we dan toch daarmee bezig zijn: direct dan maar nog beter dan dat.

Nadere uitleg over dit neuropsychologische aspect, onderbouwing en aansprekende bekende voorbeelden ervan, zou voor een website tot een veel te grote hoeveelheid tekst leiden.

Daarom kunt u nu  anoniem en kosteloos het hele verhaal hierover downloaden, dat is opgenomen in het boek De Rijangstmaffia ontmaskerd.

De rijangst maffia ontmaskerd

Een onthullende blik op de wereld van de rijangst hulpverlening

Word wegwijs in het doolhof van methodes een aanbieders van hulp!

Download